Thiết kế nội thất căn hộ chung cư Mỹ Viên – 98m2 – 3PN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Diện tích: 98m2 - 3PN
Phong cách: Công nghiệp (Industrial)
Địa điểm: Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM.

Tên dự án: Thiết kế nội thất căn hộ chung cư Mỹ Viên

  • Địa điểm: Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM.
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất căn hộ 3PN
  • Diện tích: 98m2
  • Phong cách: Công nghiệp (Industrial)